Trzeci dzień maja to w historii Polski dzień szczególny. 232 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie została uchwalona Ustawa Rządowa – Konstytucja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej z 1787 r.

           W obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczą funkcjonariusze Służby Więziennej w całej Polsce. Wzorem lat ubiegłych, 3 maja 2023 roku delegacja naszej formacji na zaproszenie Burmistrza Miasta Działdowo oraz Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Trzeciego Maja.

          Święto Konstytucji Trzeciego Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. 3 maja 1971 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Konstytucja Trzeciego Maja przekształciła państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy.

   

Tekst: kpt. Sławomir Grochowski
Zdjęcia: dzięki uprzejmości działdowo.pl

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                            

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej