W toku prowadzonych czynności profilaktycznych uzyskano informacje o próbie przemytu na teren jednostki substancji niedozwolonych. Podjęte działania okazały się niezwykle skuteczne, gdyż w dniu 11 lutego b.r. w trakcie kontroli paczki odzieżowej adresowanej do osadzonego funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku bramowego ujawnił tabletki niewiadomego pochodzenia ukryte w podeszwach klapek. Badania testerami do wstępnej identyfikacji substancji odurzających dały wynik pozytywny. Ujawnione substancje oraz osobę próbująca dokonać przemytu przekazano funkcjonariuszom Policji. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.

Dzięki dobremu rozpoznaniu i sumiennej pracy, w dniu 14 lutego b.r. ten sam funkcjonariusz udaremnił próbę przemytu przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej. Telefon komórkowy wraz z kablem USB ukryto w butach. Ujawniony przedmiot zabezpieczono. Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.

Problematyka przestępczości związanej z narkotykami zajmuje istotne miejsce w polskiej polityce penitencjarnej. Funkcjonariusze służby więziennej są systematycznie szkoleni z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostki przedmiotów i substancji niedozwolonych. Dzięki temu, substancje i przedmioty niedozwolone są zatrzymywane już przy wejściu do zakładu karnego. Czujność funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Działdowie po raz kolejny zapobiegła przedostaniu na teren jednostki substancji mających negatywny wpływ zarówno na zdrowie, życie osadzonych jak i bezpieczeństwo jednostki oraz przedmiotów niedozwolonych, których posiadanie jest zabronione w warunkach izolacji.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej