Ozonator powietrza to nowoczesne urządzenie, które generuje ozon i rozprasza go w powietrzu w celu jego oczyszczenia i dezynfekcji. Ozonatory używane są przede wszystkim do zatrzymywania rozwoju i pozbywania się bakterii, wirusów i grzybów.

Związki zawodowe – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – organizacja zrzeszająca funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Związek reprezentuje swoich członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań, dla których powołana jest Służba Więzienna.

OZ Działdowo – Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Iławie mieszczący się w Działdowie


Korelacja?
    W dniu 20 kwietnia br. Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZF i PW  w Iławie Pan Edward Jasik wspólnie z plut. Kamilem Ruszkowskim wiceprzewodniczącym przekazał na ręce ppłk Anny Kacprzyckiej zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Iławie oraz kpt. Sławomira Cybulskiego zastępcy dowódcy zmiany ozonator zakupiony specjalnie dla naszej jednostki.
    W dobie zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa urządzenie to pozwoli jeszcze lepiej dezynfekować pomieszczenia, w których pełnią służbę funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego, tym samym wzrośnie nasz poziom bezpieczeństwa.
    Kolegom Związkowcom serdecznie dziękujemy.

Tekst: ppłk Anna Kacprzycka

Zdjęcia: Katarzyna Bachorowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej