Komunikat

Zarządzenie Nr 102/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) w Zakładzie Karnym w Iławie i Oddziale Zewnętrznym w Działdowie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej