Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych,

w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływamej przez wirus COVID – 19 (SARS – CoV – 2) w związku z wystąpieniem na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID – 19 (SARS – CoV – 2) oraz  kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Począwszy od dnia 18 marca 2020r. na terenie Zakładu Karnego w Iławie i Oddziału Zewnętrznego w Działdowie na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

a) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;
b) udzielanie osadzonym widzeń;
c) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;
d) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1 nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy.
3. Ograniczenia, o których mowa w punkcie 1 są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
4. Zakład Karny w Iławie i Odział Zewnętrzny w Działdowie podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 37/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 41/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 48/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 6 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 63/2020 z dnia 13 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 68/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 86/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 87/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 91/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 93/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej