26 listopada br. grupa skazanych uczestniczyła w uroczystym spotkaniu dyskusyjnego klubu książki, zorganizowanym z okazji dziewiątej rocznicy istnienia klubu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, o którą jak zwykle zadbała Dyrektor Biblioteki Pani Justyna Lytvyn.

            Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich. Celem klubów jest kreowanie mody na czytanie. W trakcie spotkań klubu odbywa się wymiana opiniami na temat przeczytanych książek o różnej tematyce. Na jubileuszowym spotkaniu omawiano książkę Tatiany de Rosnay „Klucz Sary”.

            W ramach uczestnictwa w projekcie skazani odbywający karę pozbawienia wolności            w tutejszej jednostce brali  udział w wielu innych akcjach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie. Można tu wymienić udział w corocznie organizowanych rajdach rowerowych „Odjazdowy bibliotekarz” czy też akcji narodowego czytania.           
            W trakcie spotkania wybrano kolejny tytuł książki do przeczytania oraz wyznaczono termin spotkania. Obie strony wyrażają chęć kontynuowania współpracy.

                                                                                

                                                                           Tekst: kpt. Sławomir Grochowski

                                                             Zdjęcia: MBP w Działdowie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej