W okresie od dnia 18 czerwca do 17 lipca br. w jednostce realizowano zajęcia kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik”.

Kurs był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podobnie jak uprzednie edycje, szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczny i praktyczny, aktywizację zawodową oraz naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyło 12 osadzonych, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli część teoretyczną oraz praktyczną kursu. 11 uczestników kursu skierowano do zatrudnienia w formie stażu w kierunku zgodnym z ukończonym profilem szkolenia.   

W bieżącym roku zaplanowane jest przeprowadzenie kurs zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-szpachlarz”.

 

 

                                                                                           Tekst i zdjęcia: por. Sławomir Grochowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej