W dniach 30 lipca i 6 sierpnia 2022 roku dwudziestu skazanych pod opieką wychowawcy i w towarzystwie przewodnika uczestniczyło w zajęciach kulturalno – oświatowych kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne w Zamku Krzyżackim w Działdowie.

Działdowska jednostka niejdnokrotnie przy wsparciu władz miasta i lokalnych instytucji kształtuje obraz swych oddziaływań penitencjarnych. Zaznajamianie osadzonych z regionem, jego historią, jak i wzbudzanie świadomości patriotycznej to jeden z celów nie tylko readaptacji, ale także przygotowania do podjęcia rzetelnego i odpowiedzialnego zatrudnienia. Stopień zaangażowania w podejmowaną pracę zależny jest od motywacji do niej i rozumienia jej sensu.

Skazani zwiedzali Muzeum Pogranicza, w którym blisko 700 lat historii miasta opowiedziane zostało dwiema wystawami stałymi informującymi o najbardziej istotnych wydarzeniach regionu mających wpływ na kształtowanie się kultury i życia jego mieszkańców tj. Interaktywna wystawa Państwa Zakonu Krzyżackiego oraz Działdowo – miasto i ludzie dawnego pogranicza - Ekspozycja poświęcona długiej i bogatej historii Działdowa.

Tekst i zdjęcia: ppor. Justyna Strzelec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej