Zakończył się czternasty organizowany przez Areszt Śledczy w Koszalinie Ogólnopolski Przegląd Konkursowy na Audycję Radiowęzłową „Historia Żywa-Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina-Ja”.

W tym roku dziesięciu jurorów rozdzieliło nagrody następująco: I miejsce z ogólną liczbą 49 pkt. zajęła audycja „ Dziadek” z Zakładu Karnego w Wierzchowie, II miejsce z ogólną liczbą 39, 5 pkt. zajęła audycja „ Więzienny Rock – Lubię Pomagać” z OZ w Kaliszu, III miejsce z ogólną liczbą 38, 0 pkt. zajęła audycja „ Poznań (wywiad) „ z Zakładu Karnego w Koszalinie. Od samego początku ideą organizatorów konkursu było tworzenie takich audycji, które relacjonują otaczającą rzeczywistość w sposób zakładający obiektywizm, wnikliwość i rzetelność autorskiego przekazu, ale też oddających jego dramaturgię wynikającą z miejsca tworzenia konkursowych materiałów. Kolejna odsłona konkursu świadczy, że jest on postrzegany, jako koncept niosący wartości ważne i uniwersalne. Uczestniczący w obradach Jury przedstawiciele rozgłośni radiowych, instytucji kulturalnych, duchowni, funkcjonariusze, pomimo czasami występujących zastrzeżeń do poziomu prac konkursowych, są zgodni, że Konkurs spełnia pokładane w nim nadzieje; aktywizuje, uczy, pomaga wejrzeć w swoje dotychczasowe życie. O randze Konkursu świadczą zacni Patroni Przeglądu, którymi w tej edycji byli Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński i Ekscelencja ks. Biskup Edward Dajczak Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Dyrektor Okręgowy SW płk Jacek Wiśniewski. Ważne jest również, z punktu widzenia interesu Służby, że Konkurs łączy jednocześnie we współdziałaniu lokalne media, instytucje oświatowe, kulturalne i religijne. W jego przeprowadzeniu współuczestniczą Urząd Miasta, Kuria Biskupia, koszalińskie Muzeum i Biblioteka, rozgłośnia Polskiego Radia Koszalin, kościół katolicki, Zielonoświątkowy. Należy zaakcentować, że Przegląd jest w pewnym sensie elitarny. Oceniane są w nim niełatwe do wykonania dla osadzonych niewprawnych dziennikarsko, dodatkowo trudne do przygotowania w warunkach więzienia, profesjonalne nagrania radiowe. Podkreślić tu należy, że w opinii Jurorów osadzeni tworzą audycje, wartościowe i opiniotwórcze. W każdej jednostce penitencjarnej te audycje radiowęzłowe wykorzystywane są w codziennej pracy wychowawczej. Jest to przykład, że osadzeni mogą również twórczo uczestniczyć w pracy nad sobą.                                            

Organizacji pierwszego Przeglądu, towarzyszyła świadomość, że w dobie powszechnej uniformizacji i unifikacji, szczególnie istotne jest wzbudzenie i zachowanie w sobie obrazów swej Małej Ojczyzny, do tych właśnie Małych Ojczyzn wracają, bowiem skazani po zakończeniu kary pozbawienia wolności. W ciągu minionych edycji udział w Przeglądzie wzięło ponad 300 osadzonych i 80 wychowawców z blisko 100 jednostek, przesyłając przeszło 200 prac konkursowych w postaci felietonów, słuchowisk, relacji, reportaży, migawek dźwiękowych.
Zapraszamy do Koszalina na XV Ogólnopolski Przegląd Konkursowy na Audycję Radiowęzłową „Historia Żywa-Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina-Ja
Tekst i zdjęcia: kpt. W. Aleksandrowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej