Windows 2000 to nie nowy program komputerowy, ale miejsce pracy osadzonych. W kolejnej, blisko tysiącmetrowej hali na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie koło Koszalina, powstało 50 nowych miejsc pracy przy produkcji okien.

W otwarciu hali uczestniczyły nie tylko władze okręgu i Aresztu Śledczego w Koszalinie, któremu podlega oddział w Dobrowie, ale i wysłannik szefa więziennictwa. Płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odczytał list, w którym gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej  odniósł się do realizowanego w całej Polsce programu „Praca dla więźniów”. Podkreślił znaczenie zatrudnienia w procesie resocjalizacji skazanych i wspomniał o podejmowanych przez Służbę Więzienną działaniach w kontekście poprawy bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Dyrektor Generalny wyraził także uznanie wobec pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy w warunkach jednostek penitencjarnych.

Co daje praca?

Praca skazanych jest tym czynnikiem wychowawczym, który znacząco wpływa na powodzenie procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dla niektórych z osadzonych jest to pierwsze zetknięcie z pracą, dla innych powrót do tej aktywności. Dla wszystkich jest to możliwość konstruktywnego wykorzystania czasu spedzonego w więzieniu. Wielu osadzonych może zdobyć zawód – pierwszy albo nowy. Wielu wreszcie zaczyna spłacać długi, zwłaszcza te wobec własnych dzieci, czyli alimenty.

Skąd pieniądze?

Budowa hal produkcyjnych na terenach zakładów karnych jest jednym z trzech filarów wdrożonego w kwietniu 2016 r. programu „Praca dla więźniów". Hala w Dobrowie w całości została sfinansowana ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych, który zasilany jest wpływami od części zarobków skazanych. W nowej części hali skazani będą zatrudnieni przy produkcji drewnianych okien. Gotowe okna i drzwi będą na miejscu lakierowane, okuwane, szklone i pakowane. Obiekt ma nową część biurowo-socjalną i magazyn.

Twarde dane

Kiedy w Dobrowie otwierano halę Windows 2000, w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki prezentował efekty programu „Praca dla więźniów”. Poinformował posłów, że zatrudnianie osadzonych przed ogłoszeniem programu wynosiło ok. 20 tys. osób, a na koniec 2017 r. zatrudnionych było już 36 tys. skazanych, co – jak dodał – jest wynikiem rekordowym. W ramach programu w ubiegłym roku oddano do użytkowania sześć hal produkcyjnych, w których już pracują skazani. W 2018 r. planowane jest zakończenie budowy kolejnych 17 hal, w których powstać ma dodatkowe 2 tys. miejsc pracy dla więźniów. Wiceszef resortu sprawiedliwości podkreślił, że odpłatna forma zatrudnienia więźniów jest priorytetem, ponieważ umożliwia spłatę zobowiązań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań alimentacyjnych.

Uroczystość otwarcia hali Windows 2000 - materiał TVP3 Szczecin


Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji CZSW
Zdjęcia: Zbigniew Starzyński

Rozmiar: 39.5 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej