11-tego listopada 1918 roku nastąpiło rozbrojenie Niemców w Warszawie, a władzę przejął Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz Wojska Polskiego. To wydarzenie rozpoczęło odbudowę Państwa Polskiego i dlatego rokrocznie świętujemy tego dnia odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Jak wiadomo wszystkim Polakom dnia 11 listopada obchodzone jest Święto Niepodległości, które kojarzone jest z kluczowym wydarzeniem w dziejach Państwa Polskiego. Przez ponad sto lat niewoli marzyły o wolnej Polsce pokolenia Polaków, a konflikt pomiędzy zaborcami, który doprowadził do wybuchu I wojny światowej rozpalił w polskich sercach nadzieję na odzyskanie niepodległości.

Mając na uwadze jak ważna z punktu widzenia każdego Polaka jest dzisiaj możliwość życia w niepodległym państwie, warto każdego roku przypominać, że poprzednie pokolenia walczyły i umierały aby Polska powróciła na mapy świata.

W związku z obchodami Święta Niepodległości w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyły się prelekcje upamiętniające istotę tego święta narodowego. Prowadzący podczas swojego wystąpienia przypomniał osadzonym najważniejsze daty oraz wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wspomniane zostały również postacie tamtego okresu, które odegrały kluczowe role dla Państwa Polskiego, w tym również Józef Piłsudski.

Ponadto, aby uatrakcyjnić spotkanie edukacyjne został przygotowany dla osadzonych koncert muzyczny, w którym artyści wykonali skłaniające do refleksji utwory własne oraz inne polskie przeboje.

 

Tekst zdjęcia: kpt. Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej