Światowy Dzień Serca to inicjatywa Światowej Federacji Serca przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u.

Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. Na świecie obchody organizowane są od 2000 roku, w naszym kraju pomysł przyjął się dwa lata później. Wydarzenie organizuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przyłączył się do akcji, ponieważ choroby sercowo-naczyniowe, w tym choroby serca i udar są głównymi przyczynami problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. 29 września na spotkaniu z osadzonymi wychowawca ds. Sportu zachęcał do działań mających na celu zmianę nastawienia do czynników ryzyka, jakimi są palenie tytoniu, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Dzięki zmianom w tych aspektach można uniknąć co najmniej 80% przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca i udaru.
Zmiana to kluczowy element w resocjalizacji skazanych. Również w tym przypadku zmiana powoduje, że zdrowsze serce znajduje się w zasięgu każdego skazanego, wystarczy tylko zmienić hierarchię wartości i zacząć realizować wybrane cele.

Tekst i zdjęcia: kpt. Zbigniew Starzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej