W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie przy Areszcie Śledczym w Koszalinie został zorganizowany cykl zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach programu „Ocal Życie”, który jest ukierunkowany na  kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych.

Zajęcia odbyły się w dniach 29.08-04.09.2017 r. W szkoleniu udział wzięło 7 osadzonych. Skazani podczas 10 godzinnego szkolenia poznali podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która była ćwiczona na manekinach szkoleniowych. Zajęcia umożliwiły osadzonym nabycie wiedzy na temat zasad  udzielania  pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia tj. epilepsji, obrażenia narządu ruchu, wystąpienia krwotoku, porażenia prądem elektrycznym, zadławienia. Uczestnicy obejrzeli film profilaktyczny pt. "Płytka wyobraźnia to kalectwo", mieli również okazję zastosować w praktyce deskę ortopedyczną „Laerdal” oraz torbę medyczną PSP-R1.

Na koniec osadzeni wzięli udział w propagowanej przez WOPR akcji profilaktycznej „Trzeźwość na wodą”, która przypominała o zagrożeniach wynikających z bycia nietrzeźwym na akwenach wodnych. Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. Zajęcia prowadzone były przez instruktora WOPR Zbigniewa Sołtysa oraz Służbę Zdrowia Oddziału Zewnętrznego w  Dobrowie.

Tekst: por. Zbigniew Starzyński
Zdjęcia: por. Zbigniew Sołtys

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej