Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie.

W dniu 8 listopada 2017 roku w funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe w celu uczczenia Święta Niepodległości pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.
Ta szlachetna inicjatywa obywa się regularnie kilka razy w roku w jednostce penitencjarnej w Dobrowie. Celem akcji jest propagowanie honorowego krwiodawstwa, a także pozyskiwanie jak największej liczby nowych dawców krwi i szpiku kostnego.
Ponad 23 litry krwi w ciągu zaledwie kilku godzin akcji oddało 53 krwiodawców na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie w mobilnym punkcie poboru krwi. Wśród osób, które oddały krew zorganizowano losowanie drobnych upominków, ufundowanych przez Zarząd Terenowy NSZZFiP przy Areszcie Śledczym w Koszalinie. Była to rekordowa zbiórka – zarówno pod kątem frekwencji jak i ilości zebranej krwi. Ponadto w ramach akcji funkcjonariusze i pracownicy zrzekli się otrzymanych słodyczy, które w najbliższym czasie zostaną przekazane wraz z zebranymi wcześniej zabawkami i grami na rzecz potrzebujących dzieci.

Bezinteresowne, honorowe oddawanie krwi jest wpisane w etos funkcjonariusza publicznego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom, którzy aktywnie włączyli się do całego przedsięwzięcia, ale również dziękujemy za wsparcie i rewelacyjną współpracę dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej