W ubiegłym tygodniu na terenie Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie odbył się kurs palacza sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Szkolenie pozwoliło zdobyć pięciu osadzonym nowe umiejętności oraz otrzymać certyfikat pozwalający wykonywać pracę w w/w zawodzie. W ramach przeprowadzonego kursu osadzeni nabyli teoretyczną oraz praktyczną wiedzę. Zdobyte umiejętności umożliwią uzyskanie zatrudnienia w czasie i po zakończeniu kary oraz wpłyną na szybszy powrót skazanych do społeczeństwa. Celem prowadzonych przez Służbę Więzienną szkoleń dla osadzonych jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Uczestniczenie w szkoleniach kursowych jest dla osadzonych szansą na zaistnienie w społeczeństwie po zakończeniu izolacji więziennej. Grupa odpowiednio przeszkolonych osadzonych po wyjściu na wolność może realnie uzupełniać rynek pracy zmagający się obecnie z brakiem odpowiedniej liczby fachowców. 
 
Tekst i zdjęcia – kpt. Z. Starzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej