Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, obchodzony jest w rocznicę ujawnienia przez niemieckie radio informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Święto zostało ustanowione przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Zbrodnia katyńska to wymordowanie przez NKWD blisko 22 tysięcy polskich oficerów i jeńców wojennych z obozów i więzień zachodniej Białorusi i Ukrainy. Zostali wzięci do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Ofiarą padli obywatele, będący elitą narodu, stanowiący jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Jeńców zgładzano strzałem w tył głowy.
W Koszalinie uroczystość poświęcona 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyła się o godzinie 11:00 przed pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego (cmentarz komunalny). W programie uroczystości było: złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Koszalin, hymn państwowy, przemówienia okolicznościowe, modlitwa za pomordowanych, Apel Pamięci oraz złożenie wiązanek kwiatów.
Delegacja funkcjonariuszy w składzie płk Piotr Warenik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie, kpt. Piotr Rynkiewicz – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz por. Krystian Kulicz – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie złożyła wieniec pod pomnikiem.
Tekst i zdjęcia: mjr Magdalena Obrębska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej