W dniach 7 – 11 września 2021 w ponad 30 miejscowościach w całej Polsce odbył się 18 Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. Jednym z miejsc, do których również zawitał Festiwal był Oddział Zewnętrzny w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Na terenie jednostki penitencjarnej odbywały się projekcje filmów związanych między innymi z trudną, ale jakże istotną tematyką niepełnosprawności.

Ponadto podczas wydarzenia „Integracja Ty i Ja” wystąpił bardzo utalentowany solowy wokalista bluesowy Łukasz Kulig. Twórczość tego artysty bardzo dobrze wpisała się w intencje Festiwalu, gdyż teksty jego piosenek to prawdziwa uczta liryczna skłaniająca słuchaczy do do refleksji egzystencjalnych.

W wydarzeniu uczestniczył również z-ca dyrektora kpt. Marek Dankowski, który w swoim przemówieniu do osadzonych podkreślał jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa wzajemna pomoc, szacunek i wyrozumiałość dla osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy przekonani, że działania integracyjne, które zostały podjęte w związku z Festiwalem Filmowym osiągną pozytywny wpływ na przełamywanie barier i zmianę myślenia jakie istnieją w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

 

Tekst i zdjęcia – kpt. Zbigniew Sołtys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej