Oddział Zewnętrzny w Czersku odwiedziła młodzież ucząca się w kierunku pedagogicznym.

Wyjątkowe zajęcia
W minionym tygodniu na terenie Oddziału Zewnętrznego w Czersku odbyły się wyjątkowe zajęcia profilowe – pedagogiczne. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze strukturą i podstawami prawnymi funkcjonowania Służby Więziennej, a także Oddziału Zewnętrznego w Czersku z uwzględnieniem jego infrastruktury i specyfiki jako miejsca odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety.

Rola pedagoga w więzieniu
Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się jakie zadania wykonują poszczególni funkcjonariusze. Przedstawione zostały środki oddziaływań penitencjarnych, a wychowawca omówiła ich walory wychowawcze. Pedagog – wychowawca w zakładzie karnym ma ważną rolę do spełnienia, bowiem ma istotny wpływ na osiągnięcie celu wykonania kary, poprzez indywidualną jak i grupową pracę z więźniem musi zmierzać do wzbudzenia w nim woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: kpt. Kamila Gondek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej