12 stycznia grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” funkcjonująca w Oddziale Zewnętrznym w Czersku obchodziła trzecią rocznicę swojego powstania.

Oddziaływania terapeutyczne
Skazane uzależnione od alkoholu lub substancji odurzających w trakcie odbywania kary obligatoryjne poddawane są leczeniu odwykowemu. Po zakończeniu programu leczenia odwykowego ważne jest podtrzymywanie w nich motywacji do życia w trzeźwości. W tym celu Służba Więzienna podejmuje współpracę z osobami zza muru. W Oddziale Zewnętrznym w Czersku taka współpraca trwa już od trzech lat. Mitingi AA odbywają się dwa razy w miesiącu. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu Mirki, która prowadzi grupę.

Spotkanie rocznicowe
Sobota, 12 br. stycznia była wyjątkowym dniem dla skazanych tworzących grupę Anonimowych Alkoholików w Oddziale Zewnętrznym w Czersku. Grupa funkcjonuje pod nazwą „Nadzieja”. Rocznicę uczczono wspólną kawą i ciastem.

Tekst: kpt. Anna Kruk
Zdjęcia: kpt. Kamila Gondek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej