Mjr Marcin Kallas – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie wziął udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, które rozpoczęło się mszą świętą w kościele Marii Magdaleny w Czersku.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Ofiar Faszyzmu, gdzie złożyli wieńce.

Święto narodowe 3 maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Tekst: kpt. Kamila Gondek

Zdjęcia: Wizja Lokalna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej