W asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani uprzątali pobliskie lasy otaczające Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach.

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Jest to również doskonała okazja do podejmowania różnego rodzaju  przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości ekologicznej, promujących ekologię, w tym akcje zbierania i segregowania śmieci.

Światowy Dzień Ziemi to jednocześnie czas, by zrobić niewielki rachunek sumienia, podsumowujący codzienne postępowanie. To przede wszystkim czas, by podjąć działania ratujące planetę, bo każdy najmniejszy gest dokonany przez jednostkę, globalnie stworzy wielkie dzieło. Dzień Ziemi obchodzony jest corocznie 22 kwietnia i został ustawiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani uprzątali pobliskie tereny leśne, które otaczają Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach. Osadzeni zebrali łącznie kilka worków odpadów, pozostawionych w lasach. Dbałości o czystość, segregację odpadów i niezaśmiecanie terenów zielonych nadal stanowi problem społeczny.
Warto podkreślić, że dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach, Dzień Ziemi nie jest jedyną okazją do kształtowania postaw proekologicznych. Więźniowie pod opieką funkcjonariuszy systematycznie biorą udział np. w Sprzątaniu Świata, czy segregacji surowców wtórnych. Jest także stworzony program „Stosy śmieci - to nie leży w mojej naturze” , który ma na celu nie tylko propagowanie ekologicznego stylu życia, ale również poprzez wpływanie na świadomość osadzonych - podniesienie poczucia ich wartości i własnych możliwości.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej