Służba Więzienna aktywizuje osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach właśnie kończy się kurs brukarski, a po zdanych egzaminach: praktycznym i teoretycznym, skazani będą mogli pochwalić się certyfikatem potwierdzającym ich umiejętności. Dokładnie takim certyfikatem, jaki można zdobyć na wolności.

To już piąty kurs zawodowy organizowany za murami więzienia, ale to jeszcze nie koniec na ten rok. Do tej pory osadzeni mogli ukończyć kursy o specjalizacji: technolog robót wykończeniowych czy ogrodnik. Efekty zdobytych przez skazanych nowych umiejętności można zobaczyć za murami Zakładu Karnego. Więźniowie przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach poprzez udział w szkoleniach nie tylko uczą się zawodu. Zdobywają również umiejętności społeczne takie jak zdolność gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z emocjami czy prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych rynków pracy. Służba Więzienna poprzez kursy zawodowe wyposaża skazanych w cenne i specjalistyczne umiejętności, które pomagają im w znalezieniu pracy.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

 

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej