Historia po raz kolejny zawitała do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Tym razem tematykę II wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości omówili skazanym pracownicy Publicznej Biblioteki Miejskiej w Łazach.

Nie tak dawno Służba Więzienna zorganizowała dla skazanych wystawę pt. „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919”  przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem prelekcja dotyczyła wybuchu II Wojny Światowej oraz Niepodległości Polski. W spotkaniu brali udział pracownicy Publicznej Biblioteki Miejskiej w Łazach.
Ważną częścią pracy penitencjarnej jest zapoznawanie skazanych z historią.  Historia to nauka, która odpowiada na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. To właśnie w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. A świadomość historii m.in. kształtuje skazanych jako naród i społeczeństwo, tworzy wspólnotę dziejów, czy buduje poczucie narodowej wspólnoty. Te wszystkie elementy uzupełniają współczesny sposób resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Tego typu spotkania, które inicjuje Służba Więzienna na pewno pomagają osadzonym przypomnieć o swojej tożsamości narodowej, czy wykształcić postawy patriotyczne.

tekst: por. Sebastian Walenciak

zdjęcia: kpr. Maciej Koczur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej