W oczekiwaniu na Boże Narodzenie skazani z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach uczestniczyli w pielgrzymce na Jasną Górę

Dzięki inicjatywie funkcjonariuszy Służby Więziennej osadzeni, dla których wiara jest czymś bardzo ważnym, mieli możliwość zwiedzania Klasztoru oo. Paulinów - jednego z najważniejszych miejsc kultu religijnego, a od setek lat najważniejszego centrum pielgrzymkowego w Polsce.
Skazani zwiedzali m.in. skarbiec, muzeum 600-lecia, aby na końcu wziąć udział w Mszy Świętej, którą odprawiał m.in. kapelan z Zakładu Karnego w Wojkowicach. W pielgrzymce wzięła udział Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska.

-Nigdy tutaj nie byłem. To jest coś pięknego. Nie wiedziałem, że Jasna Góra jest tak ogromna i wyjątkowa- powiedział Robert,  jeden ze skazanych.
W pielgrzymce wzięli udział osadzeni, którzy wyróżniają się pozytywnym zachowaniem w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W długofalowym procesie resocjalizacji funkcjonariusze Służby Więziennej stosują szeroki wachlarz oddziaływań mających na celu przywrócenie człowieka, łamiącego istniejące reguły, do życia i sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Tekst: por. Sebastian Walenciak
Zdjęcia: st.kpr. Łukasz Stępień

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej