W zawierciańskiej Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Jubileusz 55-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pani Anna Pilarczyk-Sprycha -dyrektorka Szpitala Powiatowego dziękowała wszystkim pracownikom oraz władzom miasta za wiele lat wspólnej służby na rzecz zdrowia mieszkańców. Dziękowała także tym, którzy stale pomagają Szpitalowi, aby ten mógł się rozwijać. Specjalne zaproszenie na uroczystość otrzymała ppłk Hanna Ogonek-Obierzyńska Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach, która na ręce Anny Pilarczyk-Sprycha przekazała kwiaty oraz list gratulacyjny od mjr. Pawła Golanki Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach. To właśnie z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach czterech osadzonych od kwietnia br. pomaga w remoncie pomieszczeń szpitalnych, aby te mogły służyć pacjentom.

Wykonywanie prac społecznych przez osadzonych to dobra metoda na powrót do normalnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca uczy odpowiedzialności, współpracy, czyni z człowieka istotę społeczną. Służba Więzienna poprzez aktywizowanie więźniów do tego typu prac umożliwia samorządom i innym instytucjom na wykonywanie wielu bardzo ważnych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

Od początku uruchomienia Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach Służba Więzienna regularnie angażuje się we współpracę ze społecznością lokalną. Skazani pracują już m.in. na rzecz gminy Łazy, Poręby, Myszkowa, czy Włodowic.

Tekst i zdjęcia: ppor. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej