Zaproszone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic, zapoznawały skazanych przebywających w tutejszym Zakładzie Karnym z tradycjami i obrzędami okresu wielkanocnego.

Wielkanoc, co to znaczy ?!

Jak czytamy w Wikipedii: Wielkanoc, zwana także Wielką Niedziela, w prawosławiu: Pascha to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

 W ramach zajęć osadzeni pod okiem członkiń z Koła Gospodyń  wzięli udział w warsztatach, w ramach których przystrajali ponad dwumetrową palmę, która w Niedzielę Palmową ozdobi Kościoł w Ciągowicach. Poza tym była możliwość skosztowania tradycyjnych wypieków, czy zaśpiewania regionalnych pieśni.

Święta Wielkanocne poprzedza Wielki Post, który obowiązuje od środy Popielcowej do Wielkiej Niedzieli, dawniej bardzo rygorystycznie przestrzegany. Przygotowania do świąt nasilały się od Niedzieli Palmowej, która była wstępem do Wielkiego Tygodnia. Bielono izby i obejścia, wietrzono pościele i krzątano się wokół jadła na wielkanocny stół. Z Wielkanocą wiąże się także wiele religijnych i ludowych obrzędów. Tego wszystkiego dowiedzieli się osadzeni podczas minionych zajęć.

Po co to wszystko ?!

W tutejszej jednostce przebywa blisko 250 osadzonych. To zarówno osoby skazane za drobne przestępstwa, jak i te z dłuższymi wyrokami. W trakcie odbywania kary mają możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych, programach readaptacyjnych, spotkaniach z osobami spoza więzienia, czy wydarzeniach o charakterze religijnym. Działania te prowadzone przez Służbę Więzienną są elementami procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej