Na zaproszenie Służby Więziennej, Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach

Warto przypomnieć, że nie tak dawno na terenie Zakładu Karnego w Ciągowicach odbywało się sympozjum naukowe, gdzie m.in. Pani dr hab. Barbara Nowak przybliżyła publiczności temat związany z tradycjami na ziemiach Polski. Tym razem tematem zajęć były Małopolskie Inspiracje Malarskie.

Sztuka za więziennymi murami to w szczególności praca nad własną ekspresją, praca nad sobą. Pozwala ona osadzonym na odnalezienie kontaktu z własnymi emocjami, wyrażania i rozumienia uczuć oraz zmniejsza napięcie nerwowe. Podnosi poczucie własnej wartości poprzez dawanie możliwości przekraczania siebie i naukę nowych umiejętności

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej