Sympozjum to kolejna inicjatywa w którą zaangażowały się: Zakład Karny w Wojkowicach OZ w Ciągowicach, Miasto Poręba oraz Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Funkcjonariusze, naukowcy, samorządowcy, skazani

Na Sympozjum zostali zaproszeni przedstawicieli świata nauki, władze samorządowe, funkcjonariusze jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach oraz skazani, którzy odbywają karę w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

O bardzo interesującej historii tutejszego regionu z niezwykłą pasją opowiadał Pan Zdzisław Kluźniak z Klubu Pasjonatów Historii Lokalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie. Następnie na scenie pojawił się zespół „Retro” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Porębie. Piosenki zespołu „Retro” utrzymane są w klasycznym klimacie. To dawne przeboje, wywołujące u odbiorcy „łezkę w oku”, a nawet rozbawienie.

Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z wykładem pt. „Miejsce historii lokalnej w dziejach narodowych i europejskich” w doskonały sposób przybliżyła publiczności temat związany z tradycjami na ziemiach Polski. Natomiast dr Maria Kopsztejn w bardzo osobistym stylu opowiedziała o „Organizacji życia codziennego w kulturze lokalnej”.  

Konferencję podsumowała Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora ppłk Anetta Adamiec-Hylla, która doceniła wykładowców oraz  współpracę jaka nawiązała się pomiędzy Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach, Uniwersytetem  Pedagogicznym w Krakowie oraz Urzędem Miasta Poręba.

Dobra praktyka, dobra współpraca

Sympozjum w tutejszym Zakładzie Karnym było kolejną, znakomitą okazją do spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej, samorządowców, naukowców oraz skazanych. Okazuje się, że takie inicjatywy mają sens, a sami osadzeni doceniają możliwości nowoczesnej resocjalizacji.

Czy to koniec ?! Nie. Współpraca środowiska samorządowego, naukowego oraz Służby Więziennej zaowocuje kolejnymi dwoma projektami, z których pierwszy odbędzie się na terenie Miasta Poręba, a ostatni w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej