W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się prelekcja dotycząca tematyki wojskowej.

Na zaproszenie wychowawcy penitencjarnego do Zakładu Karnego przybył pan Zbigniew Fielek, były żołnierz zawodowy m.in. służb specjalnych. Pan Fielek obecnie jest przeniesiony do rezerwy, a pełnił służbę w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Ostatnią jednostką macierzystą był 6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach tzw. Czerwone berety. Żołnierz opowiadał skazanym o swojej dotychczasowej służbie. Osadzeni dowiedzieli się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale też pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju. Nasz gość uczestniczył w wielu misjach m.in. w Afganistanie i Czadzie.  Celem spotkania było kształtowanie postaw patriotycznych oraz pogłębiania wiedzy osadzonych o kraju ojczystym i jego historii.

Tekst: ppor. Sebastian Walenciak
Zdjęcia: kpr. Maciej Koczur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej