W dniu 10.08.2017 roku w Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu resocjalizacyjnego pt.: „I Ty możesz zostać bohaterem”.

Autorami programu są wychowawcy działu penitencjarnego – kpt. Turlej Katarzyna i kpr. Koczur Maciej. W spotkaniu brał udział przewodniczący Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Artur Jasiński.

Program został dedykowany grupie skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Zajęcia mają formę teoretyczną połączoną z ćwiczeniami praktycznymi. W trakcie zajęć używane były fantomy oraz wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie służące do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dzięki temu, że Służba Więzienna inicjuje takie zajęcia, osadzeni po ukończeniu szkolenia będą mogli posługiwać się fachową wiedzą medyczną, od której nie raz zależy ludzkie życie. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem ze strony skazanych.

Tekst i zdjęcia: kpr. Maciej Koczur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej