Współpraca Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej jest realizowana w wielu obszarach. Na poziomie lokalnym przybiera także formę bezpośredniej pomocy przy realizacji działań służbowych. W ostatnim dniu listopada Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Krzysztof Jachim przekazał Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie mł.bryg. Arkadiuszowi Spyra manekina ćwiczebnego.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Dyrektora ppłk. Krzysztofa Jachima o pomoc w wykonaniu manekina, który będzie używany podczas ćwiczeń oraz szkoleń przez strażaków PSP i OSP. Manekin został wykonany przez jednego ze skazanych w ramach zajęć resocjalizacyjnych prowadzonych na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Współpraca między służbami mundurowymi jest bardzo ważna, a Służba Więzienna jest otwarta na tego typu inicjatywy.

W tutejszej Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach przebywa blisko 250 osadzonych. To zarówno osoby skazane za drobne przestępstwa, jak i te z dłuższymi wyrokami. W trakcie odbywania kary mają możliwość udziału w kursach zawodowych, programach readaptacyjnych, spotkaniach z osobami spoza jednostek penitencjarnych , czy wydarzeniach o charakterze religijnym. Działania prowadzone przez Służbę Więzienną są elementami procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa.

 

tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej