Skazani będą remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Dyrektorzy ZK Wojkowice i ZGM Zawiercie podpisali porozumienie.

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Anetta Adamiec-Hylla oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu mgr inż. Augustyn Hejnosz podpisali umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia skazanych. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

Na mocy porozumienia osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach podejmą nieodpłatne prace na rzecz miasta Zawiercie. Skazani będą zatrudnieni m.in. przy remontach mieszkań socjalnych.

Współpracę z miastem zainicjował już w 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka, który popisał wówczas umowę z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu na mocy której skazani podjęli pracę na rzecz mieszkańców Zawiercia. W 2018 r. oddano do użytku dwa mieszkania, wyremontowane przez osadzonych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Lokale te zostały wówczas przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Zawiercia.

Zatrudnienie przynosi skazanym satysfakcję oraz daje możliwość efektywnego odbycia kary i powrotu do społeczeństwa. Niezwykle ważnym aspektem resocjalizacyjnej funkcji zatrudnienia jest praca społeczna na rzecz innych osób lub instytucji. Dlatego Służba Więzienna angażuje osadzonych w tego typu projektach.
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w 2016 roku zainicjował Program "Praca dla więźniów", który jest realizowany przez Służbę Więzienną. To program wspierania readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej