Skazani będą nadal remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Porozumienie podpisane.

Ważne decyzje

W Urzędzie Miejskim w Zawierciu spotkali się: Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski, Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Ryszard Trefon oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu mgr inż. Augustyn Hejnosz. Podczas spotkania podpisano kolejną umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia skazanych. Na mocy porozumienia osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach podejmą nieodpłatne prace na rzecz miasta Zawiercie. Skazani będą zatrudnieni m.in. przy remontach mieszkań socjalnych, czy pracach porządkowych.

Pomoc mieszkańcom

Współpraca z miastem Zawiercie została zainicjował już w 2017 r. Od tego czasu oddano do użytku m.in. 11 mieszkań wyremontowanych przez osadzonych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Miasto przekazuje lokale najbardziej potrzebującym mieszkańcom Zawiercia.

Praca uszlachetnia

Niezwykle ważnym aspektem resocjalizacyjnej funkcji zatrudnienia jest praca społeczna na rzecz innych osób lub instytucji. Dlatego Służba Więzienna angażuje osadzonych w tego typu projektach. Zatrudnienie przynosi skazanym satysfakcję oraz daje możliwość efektywnego odbycia kary i powrotu do społeczeństwa.
Podpisane porozumienie to pokłosie działań podejmowanych przez Służbę Więzienną, których celem jest zwiększenie zatrudnienia skazanych w ramach programu „Praca dla więźniów”.    To program wspierania readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

 

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej