Przez ponad pół roku funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili szkolenia i zajęcia dla uczniów szkół średnich w Porębie i w Łazach. Wszystko w ramach współpracy pomiędzy ZK Wojkowice a szkołami, podjętej w 2017 roku.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka oraz Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora ppłk Anneta Adamiec- Hylla zostali zaproszeni przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach na uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka w październiku 2017 roku podpisał porozumienia z Dyrektorem Zespołu Szkół w Porębie Beatą Mędrecką-Bańka oraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łazach Marzeną Orzoł. Przez ponad pół roku funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili szkolenia i zajęcia dla ponad 30 uczniów m.in. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Dziś na uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Dyrektor mjr Paweł Golanka wręczył zaświadczenia uczniom z klas mundurowych, którzy ukończyli cykl szkolenia.

Kształcenie młodzieży przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z klas mundurowych przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.) Dodatkowym atutem takich zajęć jest możliwość zapoznania młodych ludzi z specyfiką służby w zakładach karnych, ponieważ wielu uczniów jest zainteresowanych pracą w mundurze.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej