W Zawierciu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, które były połączone z uroczystością nadania sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu

Solidarność
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych władz, samorządowcy oraz mieszkańcy miasta. W uroczystościach udział wzięła również delegacja funkcjonariuszy  OZ Ciągowice z mjr. Przemysławem Smolarkiem na czele.

Ważne Święto 
W Polsce Dzień Strażaka obchodzony jest od setek lat w rocznicę męczeńskiej śmierci patrona tej grupy zawodowej - św. Floriana. Jako święto zawodowe ustanowione zostało przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2002 roku. Dzień Strażaka jest okazją do wyróżnienia wszystkich strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, za ich niebezpieczną i ciężką służbę, niejednokrotnie ratującą zdrowie i życie ludzi.

Służby Mundurowe
Państwowa Straż Pożarna jest jedną z formacji mundurowych, z którymi współpracuje Służba Więzienna. Są to nie tylko działania przeciwpożarowe, ale także wspólne przeprowadzanie ćwiczeń, mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w obiektach Skarbu Państwa. Praca obydwu służb nierozerwalnie wiąże się z niebezpieczeństwem, poświęceniem, odpowiedzialnością i służbą na rzecz społeczeństwa. 
OSP.  

tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej