Historia Lwowa była przedmiotem najnowszej wystawy prezentowanej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Służba Więzienna zorganizowała dla skazanych wystawę pt. „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918-1919”  przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.  Ekspozycja miała formę 14 plansz, na których przedstawiono m.in.: Galicję i Lwów, zarys historii i stosunki narodowościowe; genezę konfliktu polsko-ukraińskiego, czy próbę opanowania miasta przez Ukraińców. Jest to kolejna odsłona projektu edukacyjnego "Dziedzictwo pokoleń", który powstał dzięki współpracy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach z Instytutem Pamięci Narodowej.

Lwów ?!

Miasto położone w Galicji Wschodniej od wieków miało duże znaczenie dla kultury i gospodarki Polski, dlatego trudno było współczesnym Polakom wyobrazić sobie odrodzoną Polskę bez Lwowa. 1 listopada 1918 r. ku zaskoczeniu mieszkańców Lwowa władzę nad nim przejęła Ukraińska Rada Narodowa. Dało to początek walkom o Lwów, które trwać miały do 22 listopada 1918 roku.

Po co nam historia ?!

Ważną częścią pracy penitencjarnej jest zapoznawanie skazanych z historią.  Historia to nauka, która odpowiada na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. Historia jest ważna. To właśnie w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. A świadomość historii m.in. kształtuje skazanych jako naród i społeczeństwo, tworzy wspólnotę dziejów, czy buduje poczucie narodowej wspólnoty. Te wszystkie elementy uzupełniają współczesny sposób resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej