W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbywają się zajęcia z szeroko rozumianej ekologii, czy przyrody.


Po raz kolejny w tym sezonie gościem w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach był pszczelarz, a zarazem wielki pasjonat pszczół Pan Michał Łada. Zaproszony gość opowiedział osadzonym, uczestniczącym w zajęciach, o tym jak wygląda codzienność w ulu, o hierarchii oraz podziale zadań pośród owadów, o znaczeniu pszczół w przyrodzie oraz życiu człowieka.
W szerokim wachlarzu zajęć, które organizuje Służba Więzienna, skazani mają także możliwość uczestniczenia m.in. w Programie proekologicznym pt. Ratujmy Naszą Planetę.
Jaki jest cel programu:
a) podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i zmotywowania do kształtowania właściwych postaw względem ochrony środowiska naturalnego,
b) kształtowanie postawy wyjścia naprzeciw zagrożeniom dla naszej planety,
c) zrozumienie zagrożenia upadku środowiska poprzez zaniedbanie go,
d) zmotywowanie uczestników do refleksji nad własnym postępowaniem w  zakresie ochrony środowiska,
e) nabycie indywidualnych umiejętności wspomagającej ochronę środowiska,
f)  wyrabianie nawyków ekologicznych typu: oszczędność materiałów, wody, prądu, wykorzystanie surowców wtórnych, segregowanie odpadów.

Resocjalizacja w więzieniu, a w zasadzie wtórna socjalizacja osób dorosłych, jest bardzo trudnym i złożonym procesem. Dotyczy bowiem przestępców i realizowana jest w warunkach izolacji penitencjarnej. W procesie readaptacji społecznej kontakty osób pozbawionych wolności ze światem zewnętrznym pełnią bardzo ważną rolę.

 


Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej