"Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”

Mittingi za kratami
W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbył się uroczysty rocznicowy miting otwarty Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego Nasza Szansa. To już ponad rok współpracy, która ma szansę przełożyć się na funkcjonowanie skazanych w warunkach wolnościowych. Niektórzy skazani mówią: „przecież ja tu w ogóle nawet nie myślę o alkoholu”, nie biorąc pod uwagę, iż jest to abstynencja w środowisku chroniącym. Prawdziwy egzamin, nastąpi podczas pierwszej przepustki, pójścia do pracy wolnościowej lub odzyskania wymarzonej wolności. Mitingi są szansą na to, aby przemyśleć swoje dotychczasowe kontakty z alkoholem i ich wpływ na obecną sytuację oraz jak mądrze zaplanować swoją trzeźwą przyszłość.

Współpraca. Cel - Człowiek
Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie członków Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego Nasza Szansa z Dyrekcją oraz kadrą penitencjarną. Członkowie grupy AA przedstawili historię ruchu AA w naszym kraju oraz na terenie jednostek penitencjarnych. W ramach spotkania omawiano m.in. zasady uczestniczenia skazanych w mitingach AA, sponsorowania oraz zasad współpracy z jednostkami penitencjarnymi.
Czas podsumowania współpracy Służby Więziennej z przedstawicielami Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego Nasza Szansa pozwolił na refleksję nad niezmiernie ważną rolą i wsparciem grup AA w ramach prowadzonych przez naszą jednostkę oddziaływań penitencjarnych – podsumowała Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora ppłk Anetta Adamiec- Hylla. Wspólny cel jaki mają Służba Więzienna i Wspólnota AA - czyli praca z człowiekiem, którego trzeba przywrócić do społeczeństwa, jest nie do przecenienia.

teskti zdjęcia : por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej