W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach z zachowanym reżimie sanitarnym została zaprezentowana wystawa pt.: "Rok 1920 na Górnym Śląsku" .

Duży projet 

Jest to kolejna odsłona projektu edukacyjnego "Dziedzictwo pokoleń", który powstał dzięki współpracy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach z Instytutem Pamięci Narodowej. Ekspozycja przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 1920 na dziewięciu planszach poprzez unikalne, często dotąd nie publikowane, zdjęcia oraz dokumenty ze zbiorów wielu bibliotek, archiwów i muzeów. 10 stycznia 1920 r. wszedł w życie Traktat wersalski na mocy którego o przynależności państwowej Górnego Śląska miał zdecydować plebiscyt.

Edukacja historycza

Ważną częścią pracy penitencjarnej jest zapoznawanie skazanych z historią.  Historia to nauka, która odpowiada na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. Historia jest ważna. To właśnie w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. A świadomość historii m.in. kształtuje skazanych jako naród i społeczeństwo, tworzy wspólnotę dziejów, czy buduje poczucie narodowej wspólnoty. Te wszystkie elementy uzupełniają współczesny sposób resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

tekst i zdjecia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej