W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia powiatu zawierciańskiego

Gości przywitali Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka oraz Kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępca Dyrektora ppłk Anetta Adamiec-Hylla. W trakcie wizyty delegaci obydwu Komisji mogli zwiedzić Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach. Podczas oprowadzania po jednostce penitencjarnej goście zapoznali się ze specyfiką systemu penitencjarnego w Polsce oraz się ze strukturę organizacyjną i funkcjonowaniem zakładu karnego typu półotwartego.

W ubiegłym roku w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego. Wtedy to przyjęte przez jednostkę rozwiązania dotyczące gospodarki ściekowej skłoniły Przewodniczącego Komisji do zwrócenia się z prośbą do dyrekcji Zakładu Karnego w Wojkowicach o zorganizowanie obrad na terenie oddziału. Tym razem posiedzenie dwóch komisji dotyczyło spraw społecznych miasta Zawiercie.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej