W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach po raz drugi odbył się uroczysty rocznicowy miting otwarty grupy Nasza Szansa wchodzącej w skład Intergrupy regionu zagłębiowsko-jurajskiego.

To już ponad dwa lata współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach z grupą Nasza Szansa, która ma możliwość przełożyć się na lepsze funkcjonowanie skazanych w warunkach wolnościowych. Najważniejszą częścią tego spotkania była, wywołująca niezwykle silne emocje tzw. spikerka jednego z prowadzących, czyli streszczenie swego życia ze szczególnym uwzględnieniem historii rozwoju choroby alkoholowej, oraz wyjścia z niej przy pomocy programu 12 kroków. Prowadzący szczerze ukazał jak uwikłał się w alkoholizm. Opowiedział o mechanizmie oszukiwanie siebie i wszystkich, a następnie jak trudny był proces brania odpowiedzialności za własne: życie, wybory i postępowanie. Pomimo bagażu wielu bolesnych doświadczeń życiowych, dał również świadectwo jak dzięki Bogu (sile wyższej) odzyskał wewnętrzny spokój, radość  i siłę. Prowadzący, w słowach budzących nadzieję, opisał jaką satysfakcję czerpie z trzeźwości i jak obecnie radzi sobie z problemami, które bynajmniej nie znikają po zaprzestaniu picia.

Osoby uzależnione od alkoholu, które przebywają w Zakładzie Karnym, często ze względu na swoją sytuację prawną, krótki wymiar kary, który uniemożliwia podjęcia profesjonalnej terapii w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych alkoholu, mają ograniczone możliwości pracy nad swoim zdrowieniem. Dlatego też Służba Więzienna nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenia możliwości pomocy i resocjalizacji dla skazanych. Oferta mityngów Anonimowych Alkoholików jest dobrym sposobem dla osób, które zarówno z różnych przyczyn nie mogą podjąć terapii oraz dla tych, którzy ukończyli terapię i w dalszym ciągu chcą kontynuować proces terapeutyczny.

Tekst: Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej