W Oddziale Zewnętrznym Ciągowice zakończono realizację cyklu aktywizacyjno – szkoleniowego „kucharz – kelner” w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W szkoleniu  wzięło  udział  12  skazanych.  Celem  kursu  było  teoretyczne  i  praktyczne  przygotowanie  jego  uczestników  do  samodzielnej  pracy  w  zawodzie  kucharz- kelner. Kurs  cieszył  się  dużym  zainteresowaniem,  a  skazani  wykazywali  niezwykłe  zaangażowanie   podczas   zajęć.           

W  trakcie  szkolenia  osadzeni  mieli  możliwość  samodzielnego  przygotowywania  różnorakich  potraw  pod  okiem  wykwalifikowanego  instruktora.  Uwieńczeniem  zajęć  było  samodzielne  przygotowanie  przez  uczestników  kursu  pokazowego  przyjęcia.  Służba Więzienna realizuje takie szkolenia, aby podnosić kwalifikację zawodowe skazanych przebywających w zakładzie karnym.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Turlej

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej