W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się peregrynacja Papieskiego Krzyża i Relikwii Świętego Jana Pawła II. Mszę Świętą odprawił bp dr Grzegorz Kaszak Ordynariusz Sosnowiecki, a homilię wygłosił ks. dr Mariusz Karaś Kanclerz Diecezji Sosnowieckiej. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni z ciągowickiej jednostki.

Cała uroczystość rozpoczęła się już 13 czerwca o godzinie 15.00, kiedy to do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach został przywieziony Krzyż i Relikwie Świętego Jana Pawła II. Wszystko zostało złożone w więziennej kaplicy w asyście księdza kapelana Rafała Madeja oraz kierującego oddziałem zewnętrznym mjr. Przemysława Smolarka. Następnego dnia o godz. 9:00 Krzyż i Relikwie Świętego Jana Pawła II zostały wyniesione podczas uroczystej procesji na ołtarz przy którym bp Grzegorz Kaszak odprawił Mszę Świętą.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: płk Tomasz Wiercioch - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie, płk Łukasz Górny - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, ppłk Krzysztof Jachim - Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz mjr Przemysław Smolarek - Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach. Nie zabrakło także przedstawicieli Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz świata kultury i nauki z prof. dr. hab. inż. Adamem Szromkiem z Politechniki Śląskiej na czele. W uroczystej Eucharystii licznie uczestniczyli także skazani.

Słowa skierowane do zgromadzonych

W imieniu Ministra Michał Wójcika list skierowany do funkcjonariuszy Służby Więziennej odczytała Pani Małgorzata Mehlich - Dyrektor Biura Poselskiego. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś w słowach skierowanych do uczestniczących w uroczystościach przywołał słowa Jana Pawła II z wizyty w Zakładzie Karnym w Płocku „ … tylko wówczas kiedy system penitencjarny opiera się na elementarnej prawdzie dynamizmu osoby ludzkiej, możliwości rozwoju moralnego, więzienie daje człowiekowi uwięzionemu realną szansę pełnego powrotu do społeczeństwa…”. Jak zaznaczył Minister „ …Służba Więzienna budowana na tej myśli, jest dziś przykładem doskonałej organizacji, skuteczności i poświęcenia w przywracaniu społeczeństwu, tych którzy złamali prawo...”

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w liście skierowanym do zgromadzonych zwrócił uwagę na doniosłość uroczystości „…dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe, łamie wszelkie konwenanse. Nie często bowiem dochodzi do takich spotkań. Ale taki właśnie był pontyfikat świętego Jana Pawła II- pełen nieszablonowych sytuacji i zachowań naszego wielkiego rodaka…”.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch mówił o znaczeniu działań o charakterze duchowym i religijnym w procesie resocjalizacji „ …ufam, że to wyjątkowe doświadczenie religijne będzie dla skazanych okazją do spojrzenia w głąb siebie i poznania swoich wewnętrznych motywacji, co w rezultacie jest w stanie przynieść przemianę życia, także moralnego, co ma ogromne znaczenie w procesie resocjalizacji …”.

Występ wokalny

Po zakończeniu głównej części uroczystości obył się krótki koncert zespołu muzycznego, w skład którego weszli funkcjonariusze  z zakładu karnego w Wojkowicach. Specjalnie przygotowany repertuar nawiązywał do tematyki uroczystości oraz słów Jana Pawła II. Swoje świadectwo przedstawił także Grzegorz Czerwicki, były osadzony, który opowiedział o swoim wieloletnim pobycie w zakładzie karnym oraz przemianie jaka dzięki religii zaszła w jego życiu. Spotkanie zakończył występ osadzonego z zakładu karnego w Nowym Wiśniczu, który wykonał utwory o charakterze patriotycznym.

Resocjalizacja nie jedno ma imię

W oddziale zewnętrznym w Ciągowicach przebywa blisko 250 osadzonych. To zarówno osoby skazane za drobne przestępstwa, jak i te z dłuższymi wyrokami. W trakcie odbywania kary mają możliwość wzięcia udziału w kursach zawodowych, programach readaptacyjnych, spotkaniach z osobami spoza więzienia, czy wydarzeniach o charakterze religijnym. Działania te, prowadzone przez Służbę Więzienną, są elementami procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, których celem jest zmniejszenie ryzyka powrotności do przestępstwa. Praktyka pokazuje, że poszukiwania innych rozwiązań, także z zakresu duchowości czy religii to szansa na zrealizowanie działań naprawczych, które zaowocują lepszą kondycją moralną i wyczuciem świata wartości.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej