Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19. W związku z akcją #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach OZ Ciągowice przekazali maseczki ochronne dla UG Ogrodzieniec.

Pomagamy, wspieramy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach od lat włączają się w lokalne projekty, których celem jest m.in. działania związane z reintegracją społeczną, przełamywaniem stereotypów oraz przeciwdziałaniem wykluczeniom społecznym.

Obecnie w dobie pandemii Służba Więzienna pomaga poprzez szycie i dostarczanie maseczek ochronnych dla potrzebujących mieszkańców gmin i miast.

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Ryszard Trefon, który kieruje Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach, przekazał 760 sztuk maseczek ochronnych Pani  Annie Pilarczyk- Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Programy, resocjalizacja

W ramach programu readaptacyjnego skazani w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach pod nadzorem funkcjonariuszy szyją maseczki ochronne. Uszyte maseczki są ważnym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby i unieszkodliwienia źródeł zakażenia.

Realizacja programów resocjalizacji w ramach oddziaływań penitencjarnych jest jednym z głównych zadań wykonywania kary pozbawienia wolności przez Służbę Więzienną. Mają one na celu wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowiedzialności, konieczności przestrzegania porządku prawnego a tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa.

W tutejszej Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach przebywa blisko 250 osadzonych. To zarówno osoby skazane za drobne przestępstwa, jak i te z dłuższymi wyrokami. W trakcie odbywania kary mają możliwość udziału w kursach zawodowych, programach readaptacyjnych, spotkaniach z osobami spoza jednostek penitencjarnych , czy wydarzeniach o charakterze religijnym. Działania prowadzone przez Służbę Więzienną są elementami procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa.

teskt i zdjecia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej