Aż 20 skazanych uczestniczących w kursach zawodowych zdobyło nowe kwalifikacje. Możliwości stworzone przez Służbę Więzienną to dla nich szansa na pracę i rozwój.

W  Oddziale  Zewnętrznym  w Ciągowicach zakończyły się dwa szkolenia kursowe dla skazanych, prowadzone w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Osoby pozbawione wolności zarówno podczas zajęć praktycznych jak i teoretycznych mogły nauczyć się nowego zawodu oraz zdobyć kwalifikacje, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Podczas obecnej edycji skazani poznali tajniki zawodów brukarza oraz pilarza. Łącznie w kursach uczestniczyło 20 skazanych, dla których pozytywne ukończenie nauczania wiąże się z możliwością podjęcia w przyszłości pracy w nowo zdobytym zawodzie. Kursy są  finansowane  z  Funduszu Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości.
Szkolenie są bardzo istotnym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym tym samym wpływ na minimalizowanie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstwa. Obecnie w OZ Ciągowice na zewnątrz jednostki pracuje odpłatnie 75 osadzonych.

Tekst: ppor. Sebastian Walenciak
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Turlej


                       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej