Funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół w Łazach.

Co tym razem
Podczas ostatniej wizyty w Zespole Szkół w Łazach prelekcję dla uczniów klasy mundurowej prowadzili funkcjonariusze działu penitencjarnego – psycholog oraz wychowawca, którzy opowiadali o specyfice pracy w Służbie Więziennej. Po prelekcji, uczniowie chętnie zadawali pytania dotyczące szeroko pojętej resocjalizacji oraz sposobu rekrutacji do Służby Więziennej. Spotkanie jest kontynuacją współpracy Służby Więziennej ze Szkołą, ponieważ spore grono młodzieży jest zainteresowane tajnikami służby w mundurze.


Szkolimy już 3 lata
Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Paweł Golanka w październiku 2017 roku podpisał porozumienia z  Dyrektorem Zespołu Szkół w Łazach. Na mocy porozumienia Funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzą szkolenia i zajęcia dla uczniów w szkole oraz na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach.

Po co to wszystko?

Kształcenie młodzieży przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z klas mundurowych przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.) Dodatkowym atutem takich zajęć jest możliwość zapoznania młodych ludzi z specyfiką służby w zakładach karnych, ponieważ wielu uczniów jest zainteresowanych pracą w mundurze.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej