Na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbywała się prelekcja dotycząca wybuchu II wojny światowej we wspomnieniach mieszkańców gminy Łazy.

W spotkaniu brali udział pracownicy Publicznej Biblioteki Miejskiej w Łazach. Spotkanie dedykowane było grupie skazanych, przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach, którzy przejawiają zainteresowania związane z powyższymi zagadnieniami. Zajęcia miały formę teoretyczną wraz z prezentacją multimedialną.

Ważną częścią pracy penitencjarnej jest zapoznawanie skazanych z historią. Historia to nauka, która odpowiada na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. Historia jest ważna. To właśnie w przeszłości znajdują się źródła i korzenie tego wszystkiego, co nas dziś otacza. A świadomość historii m.in. kształtuje skazanych jako naród i społeczeństwo, tworzy wspólnotę dziejów, czy buduje poczucie narodowej wspólnoty. Te wszystkie elementy uzupełniają współczesny sposób resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej