Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Warto przypomnieć, że nie tak dawno na terenie Zakładu Karnego w Ciągowicach odbywała się konferencja naukowo-badawcza, na której między innym Pani Profesor Barbara Nowak i funkcjonariusze Służby Więziennej debatowali o roli oddziaływań kulturalnych w przygotowaniu skazanych do życia po opuszczeniu więziennych murów.

Tym razem tematem zajęć była historia Górnego Śląska. Pani Profesor zabrała skazanych na wirtualny spacer po dawnym i współczesnym Śląsku. Można było zapoznać się z bogatą historią całego regionu, czy poszczególnych miast.

Okazuje się, że będąc za kratkami ,osadzeni identyfikują się dość mocno z polskością i patriotyzmem. To napawa optymizmem, ponieważ kiedy wyjdą na wolność, będą mogli wrócić do społeczeństwa, jako pełnowartościowi obywatele, z którego poprzez swoje postępowanie sami się wyalienowali. Tego typu spotkania, które inicjuje Służba Więzienna na pewno pomagają osadzonym przypomnieć o swojej tożsamości narodowej, czy wykształcić postawy patriotyczne.

tekst i zdjęcia: por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej