W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się prelekcja dotycząca Dnia Górnika.

Spotkanie skazanych z górnikami zostało zainicjowane przez wychowawcę ds. kulturalno-oświatowych. Gośćmi byli górnicy z Kopalni Węgla Kamiennego Jaworzno - Pan Rzemiński Adam oraz Pan Grabski Dariusz. Gwarkowie chętnie dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym z osadzonymi przebywającymi w zakładzie karnym. Zaproszeni goście opowiadali jak ciężka jest codzienna praca górnika, a także nawiązali do tradycji górniczych i świąt jakie obchodzą każdego roku.

Dzień 4 grudnia to jedna z ważniejszych dat dla mieszkańców Górnego Śląska i innych regionów górniczych. Wtedy właśnie obchodzona jest Barbórka, czyli święto gwarków - ludzi pracujących pod ziemią. Górnicy przywiązują olbrzymią wagę do tradycji dnia świętej Barbary i starają się pielęgnować związane z nim zwyczaje. Zgodnie z tradycją, Barbórka rozpoczyna się poranną Mszą w kościele. Po nabożeństwie, górnicy ubrani w galowe mundury i czapki z pióropuszami rozpoczynają pochód ulicami miast.

Spotkanie z górnikami miało wymiar edukacyjny, kładąc nacisk na rolę pracy w życiu człowieka. Uwzględniając rolę pracy w procesie resocjalizacji Służba Więzienna od lat podejmuje różnorodne działania zmierzające do stworzenia możliwości wykonywania pracy jak największej liczbie osób pozbawionych wolności, czego przykładem  jest m.in. program Praca dla więźniów.

Tekst: por. Sebastian Walenciak
Zdjęcia: kpt. Katarzyna Turlej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej