Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Ewangelizacyjnej „Katolicy” z Częstochowy.

W spotkaniu uczestniczyli osadzeni przebywający w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Celem spotkania było zapoznanie skazanych z zagadnieniami dotyczącymi ewangelizacji chrześcijan. Pokazaniu, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko poprzez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych charyzmatów. Prelekcja zawierała część teoretyczną, połączoną z wykonaniem przepięknymi pieśniami kościelnymi. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony skazanych, a co ważniejsze pozwoliło im na refleksję nad sensem ludzkiego życia; refleksję nie teoretyczną, ale opartą o świadectwo życia wypływające z otwartego serca człowieka, który pokochał siebie i Boga. 

Resocjalizacja we współpracy ze społeczeństwem obejmuje każde działanie mające na celu pomoc więźniowi w powrocie na drogę przestrzegania prawa. Różnorodność nawiązywanych współpracy Służby Więziennej z organizacjami pozarządowymi, czy samorządami skutkuje zwiększaniem skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Tekst: kpr. Maciej Koczur, por. Sebastian Walenciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej